dOPAmina edu – a co to?

Platforma edu-inspiracji, ogólnodostępna i bezpłatna, umożliwiająca realizację podstawy programowej w sposób adekwatny do wyzwań XXI wieku, kompletna baza narzędzi i materiałów dydaktycznych pomocnych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą do pobrania i wykorzystania z każdego miejsca i w każdej chwili, zbiór atrakcyjnych projektów i zadań dzięki którym nauka dzieje się mimochodem będąc przygodą, zabawą i przyjemnością oraz dając uczącym się wiele satysfakcji, baza inspirujących warsztatów i wydarzeń edukacyjnych promujących wartościowe praktyki oraz upowszechniających nowoczesne rozwiązania mające na celu odnowę szeroko pojętej szkoły, poprzez inspirowanie do zmiany, by uczyć (się) lepiej i skuteczniej, nowoczesne medium dedykowane dąbrowskiej edukacji rozwijające kompetencje przyszłości i uczące myślenia krytycznego, wsparcie dla nauczyciela, wsparcie dla rodzica, wsparcie dla ucznia, przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Żeby szkoła nie była źródłem stresu i rozpaczy, a miejsce rozwijania skrzydeł, odkrywania pasji i realizacji siebie..